• <noscript id="yakko"><tr id="yakko"></tr></noscript>
 • 產品列表PRODUCTS LIST

  首頁 > 新聞中心 > 供應德國ebmpapst直流散熱風扇W2G115-AG71-09
  供應德國ebmpapst直流散熱風扇W2G115-AG71-09
  點擊次數:1187 發布時間:2009-03-30

  W2G115-AG71-09

  品牌:ebmpapst

  尺寸:127×127×38mm

  電壓:DC24V

  風量:180CFM

  功率:12W

  產地:德國

  框架:黑烤漆鋁合金壓鑄防腐、防濕結構

  風葉:金屬鐵扇葉

   

  我公司長期供應:臺灣建準直流散熱風扇GM1204PFV1-A
  KDE1204PKV1 PMD1204PKB3KDE0501PFB1-B KDE1202PFV2-8A PMD1204PQB1-A KD1204PKB1 KDE0504PKB2KD0504PFB3-8
  臺灣臺達直流散熱風扇:EFB0412VHD DFB0412MAFB0405LD FFB0412VHN BFB0405HA EFB0512MA EFB0412HHD AFS0612MCGFB0412EHS AFB0612HB AFB0612HC AFB0812L FFB1348EHCBFB1012M AFB0612HB AFB0624HBAFB0612EHAFB0624EH AFB0648EH AFB0712HHB AFB0724HHBAFB0712VHBAFB0812SHBAFB0405LD EFB0405VHD

  AFB0824SHBAFB0812VHD AFB0824VHDAFB0812H AFB0824HAFB0924HHAFB0948HHAFB0912VH

  AFB0924VHAFB1212HH AFB1224HHAFB1212SHEAFB1224SHEAFB1512HAFB1524LAFB1712H

  AFB1724LFFB0612EHE FFB0624EHE FFB0812HH FFB0812VHFFB0812SHFFB0812EHE FFB0824EHE

  FFB0812GHE FFB0812UHE FFB0912VH FFB0924VHFFB0948VHFFB0912SHEFFB0924SHE

  FFB0948SHE FFB0912EHE FFB0924EHE FFB1212EH FFB1224EHFFB1248EHFFB1212EHE FFB1224EHE

  FFB1248EHE
  AFB
  系列
  25 x 25 x 10 MM SERIES AFB
  AFB02505LA AFB02505MA AFB02512MA AFB02505HA AFB02512HAAFB02505HHAAFB02512HHA
  30 x 30 x 10 MM SERIES AFB
  AFB0305LA AFB0312LA AFB0305MA AFB0312MA AFB0305HA AFB0312HA
  35 x 35 x 10 MM SERIES AFB
  AFB03505LA AFB03505MA AFB03512MA AFB03505HA AFB03512HA
  40 x 40 x 15 MM SERIES AFB
  AFB0405LB AFB0412LB AFB0424LB AFB0405MB AFB0412MBAFB0424MBAFB0405HB AFB0412HB AFB0424HB

  AFB0405HHB AFB0412HHB AFB0424HHB AFB0412VHB AFB0424VHBAFB0412SHBAFB0424SHB
  45 x 45 x 10 MM SERIES AFB
  AFB04505LA AFB04512LA AFB04505MA AFB04512MA AFB04512HA
  50 x 50 x 15 MM SERIES AFB
  AFB0505LB AFB0512LB AFB0524LB AFB0505MB AFB0512MBAFB0524MBAFB0505HB AFB0512HB AFB0524HB

  AFB0512HHB AFB0524HHB
  50 x 50 x 20 MM SERIES AFB
  AFB0505LD AFB0512LD AFB0524LD AFB0505MD AFB0512MDAFB0524MDAFB0505HD AFB0512HD AFB0524HD

  AFB0512HHD AFB0524HHD AFB0512VHD AFB0524VHD AFB0505/12/24XD
  60 x 60 x 13 MM SERIES AFB
  AFB0605LC AFB0612LC AFB0624LC AFB0605MC AFB0612MCAFB0624MCAFB0605HC AFB0612HC AFB0624HC

  AFB0612HHC AFB0624HHC AFB0612VHC AFB0624VHC
  60 x 60 x 15 MM SERIES AFB
  AFB0605LB AFB0612LB AFB0624LB AFB0605MB AFB0612MBAFB0624MBAFB0605HB AFB0612HB AFB0624HB
  美國PSC D6244028HB2F
  日本美蓓亞直流散熱風扇:1204KL-04W-B50 1606KL-04W-B591606KL-05W-B59 1608KL-04W-B79 1608KL-04W-B50 1608KL-05W-B691608KL-05W-B39 1604KL-01W-B40 2406KL-05W-B59 2410ML-05W-B692410ML-05W-B59 2410ML-05W-B39 2410ML-04W-B50 2410RL-04W-B792806KL-04W-B89 2810KL-04W-B49 3106KL-05W-B55 3110KL-04W-B503110KL-05W-B69 3110KL-05W-B59 3110KL-04W-B19 3610KL-04W-B303610KL-04W-B49 3610KL-04W-B59 3610ML-05W-B49 3612KL-04W-B664710KL-04W-B19 4715KL-04W-B56 4715KL-05W-B49 4710KL-04W-B49BM5115-04W-B492410RL-05W-S30 6820PL-07W-B30 3610RL-04W-S504710KL-05W-B50 4715FS-12T-B40-D00 1004KL-04W-B30 2410RL-05W-S406820PL-07W-B40 3612KL-04W-B30 4712KL-05W-B10 4715FS-12T- B50-D001004KL-04W-B40 2410RL-05W-S50 FBX14L48 3612KL-04W-B404712KL-05W-B20 4715MS-12T- B10 1004KL-04W-B50 2410RL-05W-S60BG0703-B042- 000 3612KL-04W-B50 4712KL-05W-B30 4715MS-12T-B201204KL-04W-B30 3106KL-05W-B30 BG0703-B043-000 3615KL-04W-B304712KL-05W-B40 4715MS-12T-B30 1204KL-04W-B40 3106KL-05W-B40BG0703-B044-000 3615KL-04W-B40 4715KL-05W-B10 4715MS-12T-B401204KL-04W-B50 3106KL-05W-B50 BG0903-B042-000 3615KL-04W-B504715KL-05W-B20 4715MS-12T-B50 1404KL-04W-B30 3108NL-05W-B10BG0903-B043-000 4710KL-04W-B10 4715KL-05W-B30 5915PC-12T-B101404KL-04W-B40 3108NL-05W-B20 BG0903-B044-000 4710KL-04W-B204715KL-05W-B40 5915PC-12T-B20 1404KL-04W-B50 3108NL-05W-B30BG1002-B044-000 4710KL-04W-B30 4715SL-05W-B20 5915PC-12T-B301604KL-04W-B30 3108NL-05W-B40 BG1203-B042-000 4710KL-04W-B404715SL-05W-B30 3610KL-05W-B40 1604KL-04W-B40 3108NL-05W-B50BG1203-B043-000 4710KL-04W-B50 4715SL-05W-B40 3610KL-05W- B401604KL-04W-B50 3110KL-05W-B10 2806GL-04W-B30 4712KL-04W-B104715SL-05W-B50 3610KL-05W- B50 1606KL-04W-B30 3110KL-05W-B202806GL-04W-B40 4712KL-04W-B20 4715SL-05W-B60 3610KL-05W- B501606KL-04W-B40 3110KL-05W-B30 2806GL-04W-B50 4712KL-04W-B305015KL-05W-B10 3610KL-05W- B60 1606KL-04W-B50 3110KL-05W-B402806KL-04W-B30 4712KL-04W-B40 5015KL-05W-B20 3610RL-05W-B101608KL-04W-B10 3110KL-05W-B50 3115PS-12T-B30 4715KL-04W-B105015KL-05W-B30 3610RL-05W-B20 1608KL-04W-B20 3110KL-05W-B603610PS-12T-B10 4715KL-04W-B20 5015KL-05W-B40 3610RL-05W-B301608KL-04W-B30 3110RL-05W-B10 3610PS-12T-B20 4715KL-04W-B305015KL-05W-B50 3610RL-05W-B40 1608KL-04W-B40 3110RL-05W-B203610PS-12T-B30 4715KL-04W-B40 5910PL-05W-B10 3610RL-05W-B501608KL-04W-B50 3110RL-05W-B30 4710PS-12T-B20 4715KL-04W-B505910PL-05W-B20 3610RL-05W-S10 1611KL-04W-B20 3110RL-05W-B404710PS-12T-B30 4715SL-04W-B20 5910PL-05W-B30 3610RL-05W-S201611KL-04W-B30 3110RL-05W-B50 4715MS-12T-B10 4715SL-04W-B305910PL-05W-B40 3610RL-05W-S30 1611KL-04W-B40 3110RL-05W-B604715MS-12T-B20 4715SL-04W-B40 5910PL-05W-B50 3610RL-05W-S401611KL-04W-B50 3110RL-05W-B70 4715MS-12T-B30 4715SL-04W-B505910PL-05W-B60 3610RL-05W-S50 2004KL-04W-B30 3110RL-05W-B804715MS-12T-B40 4715SL-04W-B60 5910PL-05W-B70 3612KL-05W-B302004KL-04W-B40 3110RL-05W-S10 4715MS-12T-B50 5015KL-04W-B105920PL-05W-B10 3612KL-05W-B40 2004KL-04W-B50 3110RL-05W-S205915PC-12T-B10 5015KL-04W-B20 5920PL-05W-B20 2406KL-04W-B502006ML-04W-B20 3110RL-05W-S30 5915PC-12T-B20 5015KL-04W-B305920PL-05W-B30 2408NL-04W-B10 2106KL-04W-B30 3110RL-05W-S405915PC-12T-B30 5015KL-04W-B40 5920PL-05W-B40 2408NL-04W-B202106KL-04W-B40 3110RL-05W-S50 Part Number 5015KL-04W-B506820PL-05W-B10 2408NL-04W-B30 2106KL-04W-B50 3110RL-05W-S602412PS-12W-B30 5920PL-04W-B10 6820PL-05W-B20 2408NL-04W-B402404KL-04W-B30 3110RL-05W-S70 3110PS-12W-B30 5920PL-04W-B206820PL-05W-B30 2408NL-04W-B50 2404KL-04W-B40 3110RL-05W-S803115FS-12T-B00-A00 5920PL-04W-B30 6820PL-05W-B40 2410ML-04W- B102404KL-04W-B50 3112KL-05W-B30 3115FS-12T- B10-A00 5920PL-04W-B402410RL-04W-B60 2410ML-04W- B20 2406GL-04W-B30 3112KL-05W-B403115FS-12T- B20-A00 6820PL-04W-B10 2410RL-04W-B60 2410ML-04W- B302406GL-04W-B40 3112KL-05W-B50 3115FS-12T-B30-A00 6820PL-04W-B202410RL-04W-S10 2410ML-04W- B402406GL-04W-B50 3112KL-05W-B603115PS-12T-B10 6820PL-04W-B30 2410RL-04W-S20 2410ML-04W- B502406KL-04W-B10 3610KL-05W-B10 3115PS-12T-B20 6820PL-04W-B402410RL-04W-S30 2410ML-04W- B60 2406KL-04W-B20 3610KL-05W-B103115PS-12T-B30 Part Number 2410RL-04W-S40 2410RL-04W-B102406KL-04W-B30 3610KL-05W-B20 3610PS-12T-B10 BG0702-BRL-04W-S50 2410RL-04W-B20 2406KL-04W-B40 3610KL-05W-B203610PS-12T-B20 BG0702-B044-000 2410RL-04W-S60 2410RL-04W-B302806GL-04W-B30 3610KL-05W-B30 2806GL-04W-B50 BG0702-BKL-04W-B80 2410RL-04W- B40 2806GL-04W-B40 3610KL-05W-B302806KL-04W-B30 BG0703-B041-000 2410RL-04W-B50
  日本三洋直流散熱風扇 10990412K3363109P0412L605 109P0412F314 109P0412H359 109P0424F301 109P0424H7D08109P0824H315 109R0824S407 109P0412H332
  日本尼迪克直流散熱風扇 D04G-12TS101 TA200DCTA150DC D05F-24PH08 D06T-12TH25B D06T-12PS2B TA 225DCDR04XLG-12PUS104B
  臺灣AVC PB04048B12U                       F3828B12H F6015B12LY   DE7015B12U
  德國EBMPAPST交直流散熱風扇 TYP412FH614NGHH 614M 614HH 8314/19H 4314HR 3314 4114/12 4656Z 4800N 5656S7114NHR W2S130-AA03-01 W1G180-AA47-01 W2S130-AA98-01 DV6224RDV6224/2 DV6224 TYP6224N R2E190-A026-05
  612F 612FL 612FH612GL 612L 612GM 614L 614G 614GL 614M 614H 614 612NGL 612NGML 612NM612NN 612NH 614NGL 614NL 614NGML 614NML 614NML 614NN 614NH614NHH  624M 624N 624H 624HH   618NN 612NGL 612NL 612NGML 612NML612NML 612NN 612NH 612NHH 8412NGL 8412NL 8412NGML 8412NML 8412NML8412NN 8412NH 8412NHH 8414NGL 8414NL 8414NGML 8414NML 8414NML8414NN 8414NH 8414NHH 8312NGL 8312NL 8312NGML 8312NML 8312NML8312NN 8312NH 8312NHH 8314NGL 8314NL 8314NGML 8314NGML 8314NML8314NN 8314NH 8314NHH 3312NGL 3312NL 3312NGML 3312NML 3312NML3312NN 3312NH 3312NHH 3314NGL 3314NL 3314NGML 3314NML 3314NML3314NN 3314NH 3314NHH 4414FL 4312-143 4314-180 4318M 4318G 5212N5124NN 4218NN 4182NGX 5218NM 7112N 7114N 7118N 7212N 7214N 7218N6224NH 6248NTDI 6424 6424H 6448T DV5212 DV5218DV6248NTDI

  上一篇:德國ebmpapst直流散熱風扇4314HR

  下一篇:沒有了

  返回列表>>
  在線客服
  手機
  13810297128

  環保在線

  推薦收藏該企業網站
  鸿运彩票