• <noscript id="yakko"><tr id="yakko"></tr></noscript>
 • 產品列表PRODUCTS LIST

  首頁 > 新聞中心 > 臺灣協禧直流散熱風扇AD0812DB-A76GL
  臺灣協禧直流散熱風扇AD0812DB-A76GL
  點擊次數:971 發布時間:2009-03-30
  型號:ad0812db-a76gl

  尺寸:80*80*25

  電流:0.09a

  電壓:12v

  功率:1.08w

  轉數:2200轉

  出線方式:高溫三線

  風扇框架:注塑一次成型,PBT+30%玻纖+VO級阻燃劑
   
  風葉:注塑一次成型,PBT+30%玻纖+VO級阻燃劑
   
  風扇旋向:從扇葉方向看為逆時針運行
   
  溫度:-20攝氏度到+70攝氏度貯存溫度:-40攝氏度到+80攝氏度
   
  軸承:高精度雙滾珠軸承
   
  電源范圍:額定電源的正負15%
   
  絕緣電阻:大于500兆歐
   
  耐電壓:匯漏電流0.5mA 500V/1分鐘
   
  工作壽命:環境溫度25度時100000小時

  我公司長期供應:臺灣建準直流散熱風扇GM1204PFV1-A
  KDE1204PKV1PMD1204PKB3KDE0501PFB1-B KDE1202PFV2-8A PMD1204PQB1-A KD1204PKB1KDE0504PKB2KD0504PFB3-8
  臺灣臺達直流散熱風扇:EFB0412VHDDFB0412MAFB0405LD FFB0412VHN BFB0405HA EFB0512MA EFB0412HHDAFS0612MCGFB0412EHS AFB0612HB AFB0612HC AFB0812L FFB1348EHCBFB1012M
  美國PSC D6244028HB2F
  日本美蓓亞直流散熱風扇:1204KL-04W-B501606KL-04W-B591606KL-05W-B59 1608KL-04W-B79 1608KL-04W-B501608KL-05W-B691608KL-05W-B39 1604KL-01W-B40 2406KL-05W-B592410ML-05W-B692410ML-05W-B59 2410ML-05W-B39 2410ML-04W-B502410RL-04W-B792806KL-04W-B89 2810KL-04W-B49 3106KL-05W-B553110KL-04W-B503110KL-05W-B69 3110KL-05W-B59 3110KL-04W-B193610KL-04W-B303610KL-04W-B49 3610KL-04W-B59 3610ML-05W-B493612KL-04W-B664710KL-04W-B19 4715KL-04W-B56 4715KL-05W-B494710KL-04W-B49BM5115-04W-B492410RL-05W-S30 6820PL-07W-B303610RL-04W-S504710KL-05W-B50 4715FS-12T-B40-D00 1004KL-04W-B302410RL-05W-S406820PL-07W-B40 3612KL-04W-B30 4712KL-05W-B104715FS-12T- B50-D001004KL-04W-B40 2410RL-05W-S50 FBX14L483612KL-04W-B404712KL-05W-B20 4715MS-12T- B10 1004KL-04W-B502410RL-05W-S60BG0703-B042- 000 3612KL-04W-B50 4712KL-05W-B304715MS-12T-B201204KL-04W-B30 3106KL-05W-B30 BG0703-BKL-04W-B304712KL-05W-B40 4715MS-12T-B30 1204KL-04W-B403106KL-05W-B40BG0703-B044-000 3615KL-04W-B40 4715KL-05W-B104715MS-12T-B401204KL-04W-B50 3106KL-05W-B50 BG0903-BKL-04W-B504715KL-05W-B20 4715MS-12T-B50 1404KL-04W-B303108NL-05W-B10BG0903-B043-000 4710KL-04W-B10 4715KL-05W-B305915PC-12T-B101404KL-04W-B40 3108NL-05W-B20 BG0903-BKL-04W-B204715KL-05W-B40 5915PC-12T-B20 1404KL-04W-B503108NL-05W-B30BG1002-B044-000 4710KL-04W-B30 4715SL-05W-B205915PC-12T-B301604KL-04W-B30 3108NL-05W-B40 BG1203-BKL-04W-B404715SL-05W-B30 3610KL-05W-B40 1604KL-04W-B403108NL-05W-B50BG1203-B043-000 4710KL-04W-B50 4715SL-05W-B403610KL-05W- B401604KL-04W-B50 3110KL-05W-B10 2806GL-04W-B304712KL-04W-B104715SL-05W-B50 3610KL-05W- B50 1606KL-04W-B303110KL-05W-B202806GL-04W-B40 4712KL-04W-B20 4715SL-05W-B603610KL-05W- B501606KL-04W-B40 3110KL-05W-B30 2806GL-04W-B504712KL-04W-B305015KL-05W-B10 3610KL-05W- B60 1606KL-04W-B503110KL-05W-B402806KL-04W-B30 4712KL-04W-B40 5015KL-05W-B203610RL-05W-B101608KL-04W-B10 3110KL-05W-B50 3115PS-12T-B304715KL-04W-B105015KL-05W-B30 3610RL-05W-B20 1608KL-04W-B203110KL-05W-B603610PS-12T-B10 4715KL-04W-B20 5015KL-05W-B403610RL-05W-B301608KL-04W-B30 3110RL-05W-B10 3610PS-12T-B204715KL-04W-B305015KL-05W-B50 3610RL-05W-B40 1608KL-04W-B403110RL-05W-B203610PS-12T-B30 4715KL-04W-B40 5910PL-05W-B103610RL-05W-B501608KL-04W-B50 3110RL-05W-B30 4710PS-12T-B204715KL-04W-B505910PL-05W-B20 3610RL-05W-S10 1611KL-04W-B203110RL-05W-B404710PS-12T-B30 4715SL-04W-B20 5910PL-05W-B303610RL-05W-S201611KL-04W-B30 3110RL-05W-B50 4715MS-12T-B104715SL-04W-B305910PL-05W-B40 3610RL-05W-S30 1611KL-04W-B403110RL-05W-B604715MS-12T-B20 4715SL-04W-B40 5910PL-05W-B503610RL-05W-S401611KL-04W-B50 3110RL-05W-B70 4715MS-12T-B304715SL-04W-B505910PL-05W-B60 3610RL-05W-S50 2004KL-04W-B303110RL-05W-B804715MS-12T-B40 4715SL-04W-B60 5910PL-05W-B703612KL-05W-B302004KL-04W-B40 3110RL-05W-S10 4715MS-12T-B505015KL-04W-B105920PL-05W-B10 3612KL-05W-B40 2004KL-04W-B503110RL-05W-S205915PC-12T-B10 5015KL-04W-B20 5920PL-05W-B202406KL-04W-B502006ML-04W-B20 3110RL-05W-S30 5915PC-12T-B205015KL-04W-B305920PL-05W-B30 2408NL-04W-B10 2106KL-04W-B303110RL-05W-S405915PC-12T-B30 5015KL-04W-B40 5920PL-05W-B402408NL-04W-B202106KL-04W-B40 3110RL-05W-S50 Part Number5015KL-04W-B506820PL-05W-B10 2408NL-04W-B30 2106KL-04W-B503110RL-05W-S602412PS-12W-B30 5920PL-04W-B10 6820PL-05W-B202408NL-04W-B402404KL-04W-B30 3110RL-05W-S70 3110PS-12W-B305920PL-04W-B206820PL-05W-B30 2408NL-04W-B50 2404KL-04W-B403110RL-05W-S803115FS-12T-B00-A00 5920PL-04W-B30 6820PL-05W-B402410ML-04W- B102404KL-04W-B50 3112KL-05W-B30 3115FS-12T- B10-A005920PL-04W-B402410RL-04W-B60 2410ML-04W- B20 2406GL-04W-B303112KL-05W-B403115FS-12T- B20-A00 6820PL-04W-B10 2410RL-04W-B602410ML-04W- B302406GL-04W-B40 3112KL-05W-B50 3115FS-12T-B30-A006820PL-04W-B202410RL-04W-S10 2410ML-04W- B402406GL-04W-B503112KL-05W-B603115PS-12T-B10 6820PL-04W-B30 2410RL-04W-S202410ML-04W- B502406KL-04W-B10 3610KL-05W-B10 3115PS-12T-B206820PL-04W-B402410RL-04W-S30 2410ML-04W- B60 2406KL-04W-B203610KL-05W-B103115PS-12T-B30 Part Number 2410RL-04W-S402410RL-04W-B102406KL-04W-B30 3610KL-05W-B20 3610PS-12T-B10BG0702-BRL-04W-S50 2410RL-04W-B20 2406KL-04W-B403610KL-05W-B203610PS-12T-B20 BG0702-B044-000 2410RL-04W-S602410RL-04W-B302806GL-04W-B30 3610KL-05W-B30 2806GL-04W-B50BG0702-BKL-04W-B80 2410RL-04W- B40 2806GL-04W-B403610KL-05W-B302806KL-04W-B30 BG0703-B041-000 2410RL-04W-B50
  日本三洋直流散熱風扇10990412K3363109P0412L605 109P0412F314 109P0412H359 109P0424F301109P0424H7D08109P0824H315 109R0824S407 109P0412H332
  日本尼迪克直流散熱風扇 D04G-12TS101TA200DCTA150DC D05F-24PH08 D06T-12TH25B D06T-12PS2B TA225DCDR04XLG-12PUS104B
  臺灣AVCPB04048B12U                       F3828B12H F6015B12LY  DE7015B12U
  德國EBMPAPST交直流散熱風扇 TYP412FH614NGHH614M 614HH 8314/19H 4314HR 3314 4114/12 4656Z 4800N 5656S7114NHRW2S130-AA03-01 W1G180-AA47-01 W2S130-AA98-01 DV6224RDV6224/2 DV6224TYP6224N R2E190-A026-05
  612F 612FL612FH612GL 612L 612GM 614L 614G 614GL 614M 614H 614 612NGL 612NGML612NM612NN 612NH 614NGL 614NL 614NGML 614NML 614NML 614NN614NH614NHH  624M 624N 624H 624HH   618NN 612NGL 612NL 612NGML612NML612NML 612NN 612NH 612NHH 8412NGL 8412NL 8412NGML 8412NML8412NML8412NN 8412NH 8412NHH 8414NGL 8414NL 8414NGML 8414NML8414NML8414NN 8414NH 8414NHH 8312NGL 8312NL 8312NGML 8312NML8312NML8312NN 8312NH 8312NHH 8314NGL 8314NL 8314NGML 8314NGML8314NML8314NN 8314NH 8314NHH 3312NGL 3312NL 3312NGML 3312NML3312NML3312NN 3312NH 3312NHH 3314NGL 3314NL 3314NGML 3314NML3314NML3314NN 3314NH 3314NHH 4414FL 4312-143 4314-180 4318M 4318G5212N5124NN 4218NN 4182NGX 5218NM 7112N 7114N 7118N 7212N 7214N7218N6224NH 6248NTDI 6424 6424H 6448T DV5212DV5218DV6248NTDI
  在線客服
  手機
  13810297128

  環保在線

  推薦收藏該企業網站
  鸿运彩票